Rocznik DobromiejskiKOMITET REDAKCYJNY: Janusz Filipkowski (redaktor naczelny), Renata Filipkowska (sekretarz redakcji), Tomasz Gajowniczek (z-ca redaktora naczelnego), ks. Marcin Wysocki, ks. Stanisław Zinkiewicz, Roswitha Poschmann