Od Redakcji

Do celów statutowych Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście należy z jednej strony podejmowanie działań na rzecz oświaty w Dobrym Mieście, z drugiej zaś ochrona dziedzictwa kulturowego Warmii w kontekście oddziaływań wychowawczych, przy czym Stowarzyszenie w swojej działalności koncentruje swoją uwagę na ochronie dziedzictwa kulturowego Dobrego Miasta, dawniej Guttstadt, oraz okolicznych osad wiejskich. Jedną z form realizacji tych celów ma być wydawanie „Rocznika Dobromiejskiego", w którym w  części pierwszej będziemy prezentować materiały dotyczące historii i teraźniejszości Dobrego Miasta i jego okolic, w części drugiej natomiast, zatytułowanej „Varia", prace na różne inne tematy, których autorami są osoby wywodzące się z Dobrego Miasta lub z nim w jakiś sposób związane. W części pierwszej stałym elementem „Roczników" będzie prezentowanie niepublikowanych dotąd lub trudno dostępnych materiałów źródłowych i ich przekładów, opracowań dotyczących miasta i okolic, biogramów ludzi zasłużonych dla miasta oraz kroniki najważniejszych wydarzeń danego roku. Będzie tu też miejsce na materiały kronikarskie i wspomnieniowe.

Dobre Miasto jest miastem o niezwykle bogatej i ciekawej ponad 650-letniej historii. Chcemy ją przybliżyć wszystkim tym, którzy są nią zainteresowani. W sposób szczególny liczymy na zainteresowanie obecnych mieszkańców miasta. Mamy nadzieję, iż zgodnie z zasadą nihil amatur nisi quod cognoscitur (nie można kochać czegoś, czego się nie zna), przybliżenie mieszkańcom historii ich miasta przyczyni się zarówno do budowania ściślejszych więzi między nimi samymi, jak i między nimi i ich miastem.